ADVOKAT CIVIL SAGCivil sag — en sag, der hidrører fra en bred vifte af juridiske — forfatningsmæssige, administrative, finansielle, land, civil, arbejds, bolig-og selvfølgelig familien, der påvirker de rettigheder og legitime interesser for borgere og juridiske enheder.

Repræsentation af klientens interesser som sagsøger, sagsøgte, tredje part fra at udarbejde og indgive eventuelle indsigelser om fordringen forud for at fuldbyrdelsen af dommen i:

boliger tvister (udsættelse ind, annullering af privatisering, definitionen af brugen af den lejlighed, bolig-hus, etc.);

tvister vedrørende ejendomsret, herunder den procedure, der arvelod;

tvister med banker (et fald i renten på kreditaftalen, afslag på at vende tilbage indskud osv.);

— familie konflikter (skilsmisse, børnebidrag, fordeling af ægteskabelig ejendom, bestemmelse af rækkefølgen af deltagelse i opdragelsen af barnet, fratagelse af forældremyndighed, osv.);

tvister om beskyttelse af immaterielle rettigheder (beskyttelse af ære og værdighed, omdømme, copyright, osv.);

arbejdskonflikter (genindsættelse, tilbage betaling af lønninger osv.)