JURIDISK SERVICESom en styrkelse af retsstaten og udvikling af konkurrencen på markedet for juridiske tjenester endnu mere vigtigt at beskytte borgernes rettigheder og organisationer erhverve kvaliteten af de juridiske tjenester og dens regulering i den lovgivningsmæssige retsakt

Konceptet af legal services

I den officielle og i praksis begrebet»juridisk rådgivning»og»lovlige tjenester», betragtes som ligestillede. Men i litteraturen udtalelse var udtryk for, at der under de lovlige tjenester skal forstås som forpligtelser, der følger af aftaler for, Kommissionen, Agenturet, service, tillid til ledelsen af ejendom, kommercielle koncession (franchise), en funktion, som er en del af facilitator, repræsentant, agent, fru Kommissær, Administrator, osv, der træffer afgørelse enten på vegne af andre, enten i eget navn, men i den forkerte.

På dette grundlag er de tjenester, der ydes af professionelle advokater, skal kaldes, ikke er lovlige, og juridisk, og, tilsyneladende, at dette var den opfattelse af Højesteret, da han gav forklaringer på nogle af de tjenester, der har en retlig karakter