WTO intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) — hvad er immaterielle rettighederRettighederne for ophavsmænd til litterære og kunstneriske værker (såsom bøger og andre skrifter, musikalske kompositioner, malerier, skulptur, edb-programmer og film) er beskyttet af ophavsret, for en periode af år efter forfatterens død. Også beskyttet med ophavsret og beslægtede (nogle gange refereret til som»nabo») rettigheder er de rettigheder for udøvende kunstnere (fx skuespillere, sangere og musikere), fremstillere af fonogrammer (lydoptagelser) samt radio-og fjernsynsforetagender. De vigtigste sociale henblik på beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder er at fremme og belønne kreative arbejde. Mens den grundlæggende sociale mål for beskyttelse af intellektuel ejendom er som beskrevet ovenfor, bør det også bemærkes, at den eksklusive rettigheder er generelt underlagt en række begrænsninger og undtagelser, der tager sigte på fine-tuning af den balance, der skal findes mellem de legitime rettigheder og interesser af rettighedshavere og brugere.

Dets vigtigste funktion er at sikre, at handel strømme så glat, forudsigeligt og frit som muligt. Mere