Samfundsfag

Samfundsfag stammer fra det franske ord caique, hvilket betyder borger, og på Latin, civic, en krans af egeblade slidt om hovedet som en krone, der gives i belønning af dem, der gemmes en anden borger fra døden. Uddannelse er den undersøgelse af det teoretiske, politiske og praktiske aspekter af medborgerskab, samt sine rettigheder og pligter. Det omfatter undersøgelse af civil law-og civilret, og undersøgelsen af regeringen med hensyn til den rolle af borgere―i modsætning til ydre faktorer―i drift og tilsyn med regeringen. Merriam-Webster ordbog definerer samfundsfag som»studiet af rettigheder og pligter for borgerne og for, hvordan regeringen arbejder.’ Definitionen fra