Retspraksis — Definition, Eksempler, Cases, Processer

Udtrykket retspraksis henvises til loven, der kommer fra beslutninger truffet af dommere i de foregående tilfælde. Retspraksis, også kendt som»common law»og»præcedens», giver en fælles kontekstuelle baggrund for visse juridiske begreber, og hvordan de anvendes i visse typer af sager. Hvor meget svaje retspraksis har, kan variere fra jurisdiktion, og af de præcise omstændigheder i den aktuelle sag? For at udforske dette begreb, skal du overveje følgende retspraksis definition. Lovpligtige love er dem, som skabes af de lovgivende organer, såsom Congress på både føderalt og statsligt niveau. Mens denne type af ret bestræber sig på at forme vores samfund, der indeholder