REPRÆSENTATION I RETTEN

Repræsentation i retten proceduremæssige foranstaltninger, der gennemføres på vegne af og i de interesser de involverede personer i sagen: de parter, tredjeparter, ansøgere og andre interesserede parter, Anklageren, statslige institutioner, lokale myndigheder og andre organer. De beføjelser repræsentant bør være udtrykt i en fuldmagt, der er udstedt og udføres i overensstemmelse med loven. Personlig deltagelse i virksomheden af den borger ikke fratage ham retten til at have denne årsag repræsentant Business-organisationer er i retten af deres organer at handle inden for de beføjelser, der er tildelt dem ved lov, andre retsakter eller dokumenter, eller repræsentanter. Den myndighed, der af førende