Opgørelse af Kravet Udveksling Voldgift Hviderussiske Universal Commodity Exchange

Stævningen er indgivet i overensstemmelse med de krav, der fastsættes af Regler for Voldgift Kommissionen tjener som grundlag for at indlede sagen. Klageskriftet skal indeholde: På samme tid dokument bekræfter betaling af voldgift gebyr bør være vedlagt stævningen. Sagsøger er berettiget til at bede om Voldgift Kommissionen i klageskriftet til at indlede proceduren i mangel af hans repræsentant. Klageskriftet kan indeholde andre oplysninger, der er nødvendige for den rette løsning af tvisten. Fuldmagt eller andet dokument, der bekræfter den repræsentant, myndighed til at underskrive en stævning skal være knyttet til at klageskriftet er underskrevet af repræsentanter. Stævningen skal indleveres til