JURIDISK RÅDGIVNING OM SKILSMISSE

Landet er ved at falde fra hinanden, at halvdelen af de ægteskaber Desværre skilsmisse er sjældent muligt at gennemføre med fredelige midler. I dette tilfælde er vi nødt til at appellere til domstolene Før du går til retten, er at sikre, at en skilsmisse efter den forenklede procedure umuligt. En skilsmisse, der er gjort gennem domstolene i følgende tilfælde: hvis en af ægtefællerne ved skilsmisse ikke er enig i, hvis du har fælles mindreårige børn; hvis en ægtefælle nægter skilsmisse på grund af ægteskab (dette er ikke for statens registrering af opløsning af ægteskab, nægter at ansøge om en skilsmisse,