Jord Særlige Spørgsmål: Land, Land-Brug og Sociale Spørgsmål

Land, land use, land ejerskab, jord og jord rettigheder, der er meget anfægtede i begreb og i praksis. Ud over forestillinger om sted, tilknytning og følelsen af sted, kritiske problemer såsom social retfærdighed, miljømæssig retfærdighed, miljøorganisationer, sociale protest, Oprindelige folk, uformelle sektor, land grabbing, levebrød, forskydning og genbosættelse, modstand og elasticitet er blandt de mange spørgsmål, der kommer til at tænke på, når ‘land’ betragtes ud fra et socialt perspektiv. Mens de internationale standarder (fx International Finance Corporation Standarder for Ydeevne) fortaler undgåelse af genbosættelse, at der stadig vil være tidspunkter, hvor det er nødvendigt at flytte folk, hvis Mål