GRATIS BISTAND AF EN ADVOKAT

Gratis retshjælp er opdelt i primære (høringer, forklaringer til borgerne om deres rettigheder og muligheder for deres beskyttelse) og sekundære (beskyttelse i de domstole, der varetager interesserne for personer, der er berettiget til gratis udvidet retshjælp ved domstolene, andre statslige institutioner, lokale myndigheder, før andre personer, udarbejdelse af processkrifter, etc.). Disse kategorier af personer, hvis det er nødvendigt, at tage den gratis bistand af en advokat til at repræsentere deres interesser i civile og administrative sager. Staten finansierer service af advokater, som vil forsvare borgernes interesser. Realisering af retten til gratis juridisk bistand, Foundation og statsgarantier er fastlagt ved Lov