Generel Fuldmagt — Gratis Retlige Former

At jeg, en voksen bosat borger i Amtet, der bor på har gjort, udgjorde, og som er udpeget, og af disse gaver behøver gøre, udgør og udpege, min ægte og lovlig fuldmagt til at handle som følger, der er at sige. Disposition af Ejendom. At sælge, tildele, overføre, videregive, udveksling, skøde, pant, pantsætte, udleje, lease, lad, licens, død, remise, quitclaim, forhandle eller på anden måde afhænde nogle eller alle af mine fast ejendom, aktier, obligationer, beviser i gæld og andre værdipapirer og andre personlige materielle og immaterielle eller blandet ejendom, eller nogen varetægt, besiddelse, interesse i eller ret deri ved