gave kontrakt

GAVE, overførsel af juridiske rettigheder uden nogen vederlag eller betaling Den Da mindst af Parterne beslutning Encyclopedia of Judaism AFTALEN, i de generelle lovgivning teori en juridisk bindende aftale mellem to eller flere parter, i form af, hvor den ene part forpligter sig til fordel for den anden til at udføre eller afholde sig fra en bestemt handling. Som sådan kontrakt er den største Encyklopædi i Jødedommen gave n: en bevidst og umotiveret overdragelse af fast ejendom eller løsøre, af en donor med retsevne, der faktisk eller konstruktivt leverer den egenskab, at den er gjort med den hensigt at give