erstatning for tort — Oversættelse til russisk — eksempler engelsk Omvendt Sammenhæng

Derfor, den forskelsbehandling, som andragerne ikke opfylder de strenge kriterier, der er fastsat ved lov, der tillod en domstol til at yde finansiel, Appeller Domstol har fastslået, at den myndighed, der af domstolene til at yde erstatning omfatter myndighed til at tildele