ARBEJDSKONFLIKTER

Alle arbejdskonflikter kan klassificeres på forskellige grunde. individuelle arbejdsretlige konflikter når de påvirker interesser hos de enkelte medarbejdere; kollektive arbejdskonflikter inddragelse af hele arbejdsstyrken (for eksempel, svigt af arbejdsgiveren kollektiv overenskomst) eller del (separat strukturelle opdelinger). De typer af arbejdskraft, relationer fra, som de opstår (opstår fra omfattet af arbejdsretten): arbejdsretlige tvister, der udspringer af den handling af ansættelsesforholdet (for eksempel, men manglende betaling af løn, ulovlig afskedigelse, forsinkelse udstede beskæftigelse, etc.); arbejdsretlige tvister, der udspringer af den handling af forbindelser direkte relateret til arbejdsmarkedet, dvs: som hidrører fra overtrædelse af forholdet, men organisation og ledelse af arbejdskraft. For eksempel,