ADVOKAT PRISERNE PÅ TJENESTEYDELSER

Mængden af vederlag og erstatning af omkostninger til advokat fastsættes ved indgåelse af aftale om præstationen juridisk bistand mellem advokaten og den person, der søger retshjælp, under hensyntagen til den foreliggende Afgørelse, og de færdigheder og erfaring af den advokat, kompleksiteten af det arbejde, der haster, og tidspunktet for dens gennemførelse, og andre relevante forhold. Under den dag i beskæftigelsen af den advokat, der refererer til den tid i løbet af en dag, når en advokat udfører specifikke instruktion af de vigtigste, uanset den faktiske varighed af hans arbejde. I forbindelse med ydelse af juridisk støtte advokat i weekender og