STRAFFESAGERStraffesag sagen bragt i den måde, der er foreskrevet ved lov (se loven om Strafferetlig procedure) procedure i tilfælde af registrering af tegn på en forbrydelse

Pre-produktion begynder med scenen i indledningen af straffesagen.

Ifølge artiklen, er årsagen til, at der indledes en straffesag, er:

opgørelsen af lovovertrædelsen.

frivillig overgivelse;

beskeden på den perfekte eller forberede kriminalitet, der er modtaget af andre kilder.

afgørelsen af Anklageren i retning af de relevante materialer til kroppen indledende undersøgelse for afgørelsen af spørgsmålet om strafforfølgelse.

Grundlaget for excitation af kriminelle sager, er tilstedeværelsen af tilstrækkelige data, der viser tegn på en forbrydelse.

I overensstemmelse med straffeloven, den tiltalte og hans forsvarer har ret til at undersøge materialer af straffesagen.

Den kriminelle retspleje loven indeholder ingen bestemmelser om godkendelse af en person, som afsluttede sager, til at blive bekendt med tilfælde materialer.

Den opbevaringsperioder for kriminelle sager, der løber fra den dato, af en tidligere dom, eller den træder i kraft af en dom om frifindelse, samt opløsning (dom) om opsigelse af den pågældende sag