REPRÆSENTATION I RETTENRepræsentation i retten — proceduremæssige foranstaltninger, der gennemføres på vegne af og i de interesser de involverede personer i sagen: de parter, tredjeparter, ansøgere og andre interesserede parter, Anklageren, statslige institutioner, lokale myndigheder og andre organer. De beføjelser repræsentant bør være udtrykt i en fuldmagt, der er udstedt og udføres i overensstemmelse med loven.

Repræsentanter i retten kan være i stand til personer, der har korrekt udstedt beføjelser på udførelse af virksomhed, bortset fra følgende enheder (med undtagelse af sager, der af deres deltagelse i processen som repræsentanter for relevante organer eller juridiske repræsentanter):

dommeren;

investigator;

advokat.

I henhold til de processuelle regler udpeger retten en advokat som repræsentant i tilfælde af mangel af repræsentative for Respondenten, opholdssted er ukendt, og i andre tilfælde, der er fastsat ved lov.