REPRÆSENTATION I RETTENRepræsentation i retten proceduremæssige foranstaltninger, der gennemføres på vegne af og i de interesser de involverede personer i sagen: de parter, tredjeparter, ansøgere og andre interesserede parter, Anklageren, statslige institutioner, lokale myndigheder og andre organer. De beføjelser repræsentant bør være udtrykt i en fuldmagt, der er udstedt og udføres i overensstemmelse med loven.

Personlig deltagelse i virksomheden af den borger ikke fratage ham retten til at have denne årsag repræsentant

Business-organisationer er i retten af deres organer at handle inden for de beføjelser, der er tildelt dem ved lov, andre retsakter eller dokumenter, eller repræsentanter.

Den myndighed, der af førende erhvervsorganisationer, støttet af dokumenter, der bekræfter den officielle status af deres repræsentanter, og hvis de nødvendige dokumenter

På vegne af den likviderede organisation i retten fungerer som den autoriserede repræsentant for den likvidations Kommission.

Repræsentanter i retten kan være i stand til personer, der har korrekt udstedt beføjelser på udførelse af virksomhed, bortset fra følgende enheder (med undtagelse af sager, der af deres deltagelse i processen som repræsentanter for relevante organer eller juridiske repræsentanter):

dommeren;

investigator;

advokat.

I henhold til de processuelle regler udpeger retten en advokat som repræsentant i tilfælde af mangel af repræsentative for Respondenten, opholdssted er ukendt, og i andre tilfælde, der er fastsat ved lov