JURIDISK BISTANDRetshjælp — dannet i internationale relationer system af normative og organisatoriske-retlige midler, der anvendes i samarbejde med Medlemsstaterne i forbindelse med gensidig retshjælp i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, der kræver udtagning af proceduremæssige tiltag på det område i mere end ét land. I hjertet af dette system er baseret på bilaterale og multilaterale traktater om beskyttelse af emner af loven, hvilken kompetence for domstolene at behandle tvister, som af forskellige kategorier og gældende juridiske systemer, respekt for proceduremæssige rettigheder for udlændinge, statsløse personer og dobbelte statsborgere; sådanne aftaler er reguleret af anerkendelse af gyldigheden af forskellige dokumenter (certifikater, diplomer osv.), fuldbyrdelse af retsafgørelser, domme om tvister, forsendelse af dokumenter i forbindelse med udlevering af kriminelle (udlevering), osv. er en part i en række multilaterale og bilaterale aftaler.