JURIDISK BISTANDRetshjælp — dannet i internationale relationer system af normative og organisatoriske-retlige midler, der anvendes i samarbejde med Medlemsstaterne i forbindelse med gensidig retshjælp i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, der kræver udtagning af proceduremæssige tiltag på det område i mere end ét land