CIVIL PROCEDØRDu, som borger, konfronteret med den krænkelse af Dine rettigheder.

Du kræve bistand af en advokat i civile sager.

Hvad vi som jurister kan gøre for Dig.

omhyggeligt undersøge Din sag;

udvikle individuelle taktik for beskyttelse;

hjælp til at forberede alle de nødvendige dokumenter;

vil forhandle om forlig i alle uoverensstemmelser og tvister i en foreløbig kendelse, og

udarbejde og afgive klageskrift;

vil fremsætte indsigelser mod kravet, modkrav;

forberede alle de nødvendige dokumenter af proceduremæssig karakter, der er nødvendige for domstolene for at beskytte de interesser, den vigtigste;

vil arbejde aktivt for at beskytte dine interesser i retten i en civil sag;

udarbejde og indsende klager og kassation klager;

føre tilsyn med den service i staten eksekutorer for fuldbyrdelsen af dommen.

Hver sag er behandlet af specialister i vores Bureau separat, og kræver en særlig tilgang, men de Generelle principper er stadig de samme:

Sikring af fortrolighed. Vi altid overholder strengt af bestemmelserne i Loven»Om fortalervirksomhed og juridisk praksis»;

Uafhængige undersøgelser af loven.

Vi studerer alle omstændigheder, hvis det er nødvendigt, inddrage uafhængige eksperter.

Fuld support

Repræsentere Dine interesser i alle faser af foreløbig sager ved domstolene i alle tilfælde, udarbejde klager, kassation og andre klager.

Spild ikke tiden.

Meget ofte tid er en afgørende faktor i at beskytte Dine rettigheder