BIDRAGE TIL FAMILIE ADVOKATFamiliestridigheder er et temmelig udbredt fænomen. De fleste af dem løse ud af retten ved gensidig aftale mellem parterne. Der er imidlertid ofte situationer, hvor en tvist ikke kan løses gennem forhandlinger og ægtefæller, der stadig er nødt til at søge bistand hos en familie advokat til at beskæftige sig med skilsmisse, bodeling, underholdsbidrag og andre sager. Familieret er en af de førende sektorer i loven, der regulerer ægteskab og familie forbindelser.

Familie advokat eller advokat er nødvendigt, når der er følgende typer af familiesager:

med oprindelse fra ægteskab og familie forbindelser af ægtefællerne;

som følge af retlige forhold «ægtefæller og børn»;

andre familiestridigheder.