BIDRAGE TIL FAMILIE ADVOKATFamiliestridigheder er et temmelig udbredt fænomen

Den vigtigste retsakt, der regulerer familien er Familien Kode. Han er den vigtigste lov, hvorpå de forskellige jurister og advokater i at forsvare interesserne for kunden.

Familie advokat eller advokat er nødvendigt, når der er følgende typer af familiesager:

med oprindelse fra ægteskab og familie forbindelser af ægtefællerne;

som følge af retlige forhold»ægtefæller og børn»;

andre familiestridigheder