ADVOKATERAdvokat (lat. advocatus fra advoco invitation) en person, hvis erhverv er kvalificeret juridisk bistand til personer (borgere, personer uden statsborgerskab) og juridiske enheder (organisationer), herunder beskyttelse af deres interesser og rettigheder i domstol. Den juridiske profession har været kendt siden oldtiden.

For første gang advokater, der dukkede op i det Gamle Rom. Som nævnt russiske jurist og lov historiker af polsk oprindelse E. V.

Vaskovsky,»

de første advokater i Rom var kugler. I lyset af deres kombinerede to erhverv: advokater og advokater». Lang tid advokat, der udføres højttalere, der ofte ikke var eksperter i jura. Cicero dedikeret advokater, dårligt velbevandret i juridiske spørgsmål, mange hårde ord. Forsvar for den Republikanske periode i det Gamle Rom var et liberalt erhverv, samt enhver juridisk enhed havde. Corporation professionelle advokater i retten blev dannet i Rom i age of Empire, der er F.KR. Dokumenteret et panel af advokater, forsvarerne blev dannet på grundlag af kendt i senere tider principper, der kræves for at blive optaget i matrikula (officielle liste af personer med en vis grad af indkomst) og bestå de prøver (eksaminer) til højre. Enheden af den juridiske profession, der opstod i en tid af det britiske Imperium, og blev en klassiker. Det blev grundlaget for alle senere ændringer af fortalervirksomhed, op til den moderne tid