Alle Advokater i verden! Juridisk cafe med advokater online.


ADVOKATEN TIL, AT TVISTER OM JORD


Land-relationer regulere besiddelse, advokat for grænsestridigheder anvendelse og bortskaffelse af jord nu, når prisen på jord er steget markant, er dette problem blev mere alvorlig

Da de juridiske regler for arealanvendelsen i løbet af de sidste år, flere gange har ændret sig væsentligt fra den pågældende advokat på landet spørgsmål er nødvendige at besidde den nuværende lovgivning på dette område og til at bruge retssager praksis for at beskytte de rettigheder, som hans principal. Land, forholdet er reguleret af Jord-Kode, Love"Om jordleje","land værdiansættelse","om betaling for jord","Om beskyttelse af jorden", andre normative - retsakter, og domstolens praksis af de højere domstole. En af de mest almindelige konflikter i land-relationer er grænsestridigheder og definere grænserne for jord-plot for privatisering. I henhold til gældende lov, løsning af grænsestridigheder kan udføre myndigheder eller tilsvarende kompetence. Partier af den kommende høring bør underrettes på forhånd om tid og sted for mødet. Parterne er forpligtet til at give alle begrundelse for påstanden, og indvendinger mod det.