ADVOKAT PRISERNE PÅ TJENESTEYDELSERMængden af vederlag og erstatning af omkostninger til advokat fastsættes ved indgåelse af aftale om præstationen juridisk bistand mellem advokaten og den person, der søger retshjælp, under hensyntagen til den foreliggende Afgørelse, og de færdigheder og erfaring af den advokat, kompleksiteten af det arbejde, der haster, og tidspunktet for dens gennemførelse, og andre relevante forhold.

Under den dag i beskæftigelsen af den advokat, der refererer til den tid i løbet af en dag, når en advokat udfører specifikke instruktion af de vigtigste, uanset den faktiske varighed af hans arbejde.

I forbindelse med ydelse af juridisk støtte advokat i weekender og helligdage, samt yder juridisk bistand i forbindelse med afgangen af en advokat i en anden lokalitet betale ikke mindre end det dobbelte beløb.

Når de yder juridisk bistand i forbindelse med afgangen af en advokat fra et andet sted, betaling af rejse-og opholdsudgifter i dette tilfælde fastsættes ved aftale mellem parterne, men der kan ikke være mindre end omkostningerne af de faktiske udgifter til advokat