ADVOKAT ADMINISTRATIVE SAGERNæsten hver dag hver enkelt af os en eller anden måde står over for myndighederne — anvendelse af en service, at henvise til de lokale myndigheder, der gør ethvert dokument, der modtager pension eller løn, osv.

For at forstå de love og systemet af særlige regler, som kun en erfaren advokat i sager af administrativ karakter. Et forsøg på at afgøre sagen, der er relateret til risiko for juridisk ansvar, administrativ håndhævelse, konflikter og tvister i forbindelse med en forkert tilgang til administrative forhold.

Det er derfor en advokat, der i administrative sager er ofte nødvendig

Firmaets advokater yder juridisk bistand:

beskyttelse og repræsentation i retten og retshåndhævende myndigheder i tilfælde af administrative overtrædelser;

juridisk rådgivning om administrative sager;

juridisk bistand og rådgivning om overtrædelse af færdselsregler og kørekort tilbagekaldelse.

appel af afgørelsen om at bringe til administrative ansvar, anerkendelse af afgørelsen er ulovlig;

anerkendelse af domme, kendelser, handlinger, handlinger og inaktivitet af myndigheder og lokale selvstyre, og tjenestemænd, der er retsstridig eller ugyldig;

fortrolig med sagen materialer og udvikle en strategi for beskyttelse af administrative sager;

udarbejdelse af alle typer af administrative dokumenter: krav, erklæringer, indsigelser, andragender og klager, krav osv.

Når du søger om retshjælp til advokaterne for det selskab, Du får en pålidelig afhjælpe enhver situation